Cơn sốt vàng ngày Thần tài, doanh nghiệp vàng thu lãi khủng

Rất nhiều doanh nghiệp, cửa hàng cho biết mức thu nhập trong ngày Thần tài trong năm nay cao rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, một sớ đơn vị còn cho biết mức lãi họ thu được trong ngày này con cao hơn cả 1 tháng bình thường.