“Bóng hồng” trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô

Tách biệt ra khỏi cuộc sống nhộn nhịp xô bồ của thành thị, xa rời khỏi những tòa nhà tráng lệ, cao chọc trời. Một “khu rừng nhỏ” nằm bao quanh căn nhà tạo nên một không gian xanh mát giữa chốn đô thị ồn ào. Màu xanh non của cây cỏ kết hợp với sự hiền hòa của nước, hòa lẫn với sự mát lành của gió, tất cả tạo nên một không gian sống vô cùng tuyệt vời.

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 1  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 2  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 3  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 4  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 5  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 6  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 7  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 8  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 9  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 10  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 11  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 12  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 13  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 14  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 15  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 16  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 17  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 18  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 19  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 20  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 21  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 22  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 23  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 24  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 25  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 26  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 27  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 28  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 29  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 30  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 31  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 32  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 33  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 34  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 35  

Bóng hồng trong tiểu cảnh khu rừng nhỏ của những biệt thự triệu đô 36