Ngôi nhà 4 tầng phủ kín trúc của gia chủ nước ngoài ở Sài Gòn

Không gian sống trở nên thư giãn hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn nhờ vào lối thiết kế kiến trúc xanh của ngôi nhà. Ngôi nhà 4 tầng phủ kín trúc của gia chủ nước ngoài ở Sài Gòn là một nét kiến trúc độc đáo, và hòa hợp với thiên nhiên.

Ngôi nhà 4 tầng phủ kín trúc của gia chủ nước ngoài ở Sài Gòn 1

Ngôi nhà 4 tầng phủ kín trúc của gia chủ nước ngoài ở Sài Gòn 2

Ngôi nhà 4 tầng phủ kín trúc của gia chủ nước ngoài ở Sài Gòn 3

Ngôi nhà 4 tầng phủ kín trúc của gia chủ nước ngoài ở Sài Gòn 4

Ngôi nhà 4 tầng phủ kín trúc của gia chủ nước ngoài ở Sài Gòn 5

Ngôi nhà 4 tầng phủ kín trúc của gia chủ nước ngoài ở Sài Gòn 6

Ngôi nhà 4 tầng phủ kín trúc của gia chủ nước ngoài ở Sài Gòn 7

Ngôi nhà 4 tầng phủ kín trúc của gia chủ nước ngoài ở Sài Gòn 8

Ngôi nhà 4 tầng phủ kín trúc của gia chủ nước ngoài ở Sài Gòn 9

Ngôi nhà 4 tầng phủ kín trúc của gia chủ nước ngoài ở Sài Gòn 10

Ngôi nhà 4 tầng phủ kín trúc của gia chủ nước ngoài ở Sài Gòn – Nguồn vnexpress.net