Những Ý Tưởng Để Biến Tầng Hầm Thành Không Gian Riêng Tư

nha xinh

Bạn nghĩ rằng, căn tầng hầm trong nhà chỉ là có thể dùng làm nơi để chất đống đồ đạc cũ, hoặc biến nó thành tầng hầm để xe thôi ư? Nếu chỉ nghĩ thế thì quả bạn là một người có xu hướng ‘cổ lỗ sĩ’ rồi.

Bạn hoàn toàn có thể thiết kế không gian này thành khu vực hữu ích và thiết thực hơn. Để tiết kiệm không gian cho căn nhà phía trên, bạn hoàn toàn có thể ‘chế’ nơi đây thành một không gian bí mật cho riêng mình.

Những Ý Tưởng Để Biến Tầng Hầm Thành Không Gian Riêng Tư (1)

Những Ý Tưởng Để Biến Tầng Hầm Thành Không Gian Riêng Tư (2)

Những Ý Tưởng Để Biến Tầng Hầm Thành Không Gian Riêng Tư (3)

Những Ý Tưởng Để Biến Tầng Hầm Thành Không Gian Riêng Tư (4)

Những Ý Tưởng Để Biến Tầng Hầm Thành Không Gian Riêng Tư (5)

Những Ý Tưởng Để Biến Tầng Hầm Thành Không Gian Riêng Tư (6)

Những Ý Tưởng Để Biến Tầng Hầm Thành Không Gian Riêng Tư (7)

Những Ý Tưởng Để Biến Tầng Hầm Thành Không Gian Riêng Tư (8)

Những Ý Tưởng Để Biến Tầng Hầm Thành Không Gian Riêng Tư (9)

Những Ý Tưởng Để Biến Tầng Hầm Thành Không Gian Riêng Tư (10)

Những Ý Tưởng Để Biến Tầng Hầm Thành Không Gian Riêng Tư (11)

Những Ý Tưởng Để Biến Tầng Hầm Thành Không Gian Riêng Tư (12)

Những Ý Tưởng Để Biến Tầng Hầm Thành Không Gian Riêng Tư – Theo phununews.vn